RADIOLOGIA-TOMOGRAFIA CBCT

W naszej Pracowni Radiologicznej zdjęcia wykonywane są w technologii cyfrowej.

Pracownia  wyposażona jest w tomografię komputerową CBCT , aparat cyfrowy aparat pantomograficzny  Carestream 8100 3D  oraz punktowy aparat RTG z radiowizjografią (RVG) firmy Carestream. Wszystkie aparaty są nowe data produkcji czerwiec 2017 co daje Tobie wysoki poziom bezpieczeństwa oraz najwyższą jakość zdjęć w Ostrowie Wielkopolskim .


Korzyści wynikające z zastosowania cyfrowej techniki wykonania zdjęć RTG:


• Zminimalizowanie dawek promieniowania rentgenowskiego - dawka jest obniżona o ok. 90 % w stosunku do dawki

  potrzebnej do wykonania zdjęcia na kliszy ,co czyni takie zdjęcia bardziej bezpieczne dla zdrowia
• Możliwość natychmiastowego otrzymania obrazu
• Ułatwia dostęp do danych - zdjęcia pozostają w systemie i mogą być wielokrotnie analizowane na przestrzeni

  czasu i porównywane
• Ułatwia diagnostykę - zdjęcie można powiększyć, skontrastować , dowolnie obrócić i mierzyć z bardzo dużą dokładnością
• Łatwość przesyłania w celu konsultacji z innymi lekarzami


Badanie radiologiczne jest podstawowym badaniem w stomatologii umożliwiającym postawienie prawidłowego rozpoznania i właściwie zaplanować leczenie stomatologiczne.


Nasze aparaty radiologiczne oferują wykonanie następujących rodzajów zdjęć RTG :


Zdjęcia RTG punktowe to najczęściej wykonywane zdjęcie radiologiczne. Zdjęcie punktowe jest bardzo potrzebne podczas leczenia endodontycznego, umożliwia ono ocenę stanu tkanek okołowierzchołkowych, ustalenie długości kanałów korzeniowych oraz ich dokładną krzywiznę i lokalizację. Pozwala również ocenić poprawności wypełnienia kanałów przez lekarza dentystę. Dzięki takim zdjęciom mamy możliwość zlokalizować złamania w obrębie korony oraz korzenia zęba u osób po urazach twarzy. Umożliwiają również wczesne wykrycie ubytków próchnicowych zwłaszcza na powierzchniach stycznych gdzie często zostają one niezauważone podczas zwykłego badania pacjenta .


Zdjęcia pantomograficzne lub zdjęcie panoramiczne zębów to podstawowe badanie RTG w diagnostyce stomatologicznej. Zdjęcie takie uwidacznia jednocześnie wszystkie zęby, również te, które nie są widoczne w jamie ustnej np. zęby przed wyrznięciem oraz zęby zatrzymane, pozwala również na ocenę tkanek sąsiednich głownie kości szczęki i żuchwy , stawy skroniowo-żuchwowe , zatoki szczękowe .Dzięki zdjęciom panoramicznym możemy bardzo wcześnie zdiagnozować rozwijające się torbiele i nowotwory .
Twoje zdjęcia są dostępne w naszej bazie i mogę być udostępniane na życzenie pacjenta w dowolnej chwili w formie elektronicznej (email, płyta CD).
Zapraszamy również do współpracy lekarzy stomatologów , oferujemy wykonanie zdjęć również dla Państwa pacjentów , zdjęcia drukujemy na wysokiej jakości papierze fotograficznym , zapisujemy na płytach CD lub przesyłamy na adres e-mail .

 

Tomografia 3D

 Tradycyjne metody obrazowania takie jak pantomogram, zdjęcia rtg pojedynczych zębów, czy zdjęcia cefalometryczne są niezbędne do postawienia właściwej diagnozy w leczeniu stomatologicznym lecz coraz częściej niewystarczające do precyzyjnego zaplanowania leczenia. Znacznie szersze możliwości obrazowania daje nam jedynie tomografia wiązki stożkowej. Ta metoda diagnostyczna znajduje coraz większe zainteresowanie wśród lekarzy stomatologów wszystkich specjalności oraz laryngologów i chirurgów plastycznych. Uzyskany dzięki Tomografii CBCT obraz 3D umożliwia natychmiastową i szczegółową analizę struktur anatomicznych oraz ich trójwymiarową rekonstrukcję. Gwarantuje to zarówno prawidłową diagnozę i planowanie leczenia, jak również jego stałą kontrolę i ocenę wyników. Dlatego też tomografia stożkowa znajduje wykorzystanie w periodontologii, chirurgii, ortodoncji, endodoncji, w diagnostyce chorób stawu skroniowo-żuchwowego i zatok przynosowych. Niezwykle istotne znaczenie odgrywa również w planowaniu i leczeniu implantologicznym, dając możliwość m.in. dokładnego pomiaru grubości kości i precyzyjnego zaplanowania lokalizacji implantów tworząc trójwymiarowe wizualizacje wykorzystujące bazę danych od producentów implantów. Lekarz wybiera tylko system implantów, którego używa a następnie dobiera odpowiednią średnicę i długość implantu opierając się o wynik badania 3D.

 

Cennik zdjęć RTG oraz tomografii CBCT :

 

Ceny tomografii CBCT 3D:

 Odcinek 5x5cm HD i 4x4cm(dzieci) 170zł

 

 Koszt pozostałych zdjęć:

 Zdjęcie pantomograficzne całkowite 110zł

 Zdjęcie pantomograficzne częściowe 60-80zł

 Zdjęcie punktowe wewnątrzustne 40zł

 Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe 60zł

 Zdjęcia zatok i stawów 60-110zł