Lekarze

Lekarz stomatolog Danuta Wiącek - ukończyła Akademię Medyczną im .Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 1985 roku na wydziale lekarsko-dentystycznym .W roku 1991 uzyskała I stopień Specjalizacji ze Stomatologii Ogólnej , posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Jest uczestnikiem licznych wykładów i konferencji w zakresie stomatologii na terenie całego kraju . Nieustannie poszerza i podnosi swoje kompetencję .

 

Lekarz dentysta Michał Wiącek - ukończył Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 2009 roku na wydziale lekarsko-dentystycznym . Po studiach nabywał doświadczenia odbywając staż pracy w Centrum Implantologii i Chirurgii Stomatologicznej A.K . Gębscy w Poznaniu i Kościanie oraz ucząc się w Praktyce Stomatologicznej dr n. med. Włodzimierza Łojewskiego w Poznaniu , specjalisty w dziedzinie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją oraz Periodontologii .

 

Od 2010 roku jest uczestnikiem licznych sympozjów , wykładów i konferencji na terenie całego kraju . Nieustannie podnosi i poszerza zakres swojej wiedzy czytając artykuły , najnowsze nowinki w zakresie stomatologii oraz konsultując leczenie z innymi praktykującymi lekarzami .

 

Od 2014-2019 członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego  i absolwent Curriculum Implantologicznego organizowanego przez PSI w latach 2014-2015 .

Od 2014-2019 członek DGOI ( German Society of Oral Implantology ) .

Od 2014-2019 członek ICOI ( International Congress od Oral Implantologists ) .

 

W 2016, 2017, 2018 i 2019 roku członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego i absolwent Curriculum Endodontycznego organizowanego przez Polskie Towarzystwo Endodontyczne w 2016 roku .

 

 


 

Lekarz dentysta Piotr Gerreth-ukończył kierunek lekarsko dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, podczas studiów odbywał praktyki w jednym z najbardziej prestiżowych gabinetów w Wielkiej Brytanii (zdobywcy nagrody Private Dentistry Awards – The Best Practice UK).

Ukończył z wyróżnieniem program Curriculum Implantologii, Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI), Deutsche Gesellschaft für Implantologie (DGOI) oraz International Congress of Oral Implantologists (ICOI) – New York University College of Dentistry i pozostaje aktywnym członkiem tych organizacji.
Współautor publikacji naukowych, wiedzę ciągle poszerza podczas szkoleń w Polsce i USA.

 

Udział w konferencjach, kursach i szkoleniach

“Periodontal therapy and high-end implant reconstruction – the future is here!”. 42 nd Annual Review of Continuing Education in Dentistry, Herman Ostrow School of Dentistry, University of Southern California, Maui, Hawaje, 1-4.08.2016
“Minimalnie inwazyjne rozwiązania w nowoczesniej stomatologii”, Forum Profesjonalnej Stomatologii 3M Oral Care, Poznań, 20.05.2016
“Odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym – Onlay. Preparacja i cementowanie”, Forum Profesjonalnej Stomatologii 3M Oral Care, Poznań, 20.05.2016
“Zastosowanie implantów w nieprawidłowościach podłoża kostnego”, Poznań 12.06.2015
“Implantacja natychmiastowa i opóźniona – porady i wskazówki”, Poznań, 12.06.2015
Międzynarodowy kongres PSI/ICOI/DGOI, Poznań 12-13.06.2015
“Soft Tissues Versus Hard Tissues”, Poznań 11.06.2015

“Estetyka biała i czerwona”, dr Konstantinos Valavanis, Katowice, 13.12.2014
Szkolenie „Procedury w Pracowni RTG”, zorganizowany przez Centrowet-Cezal, Poznań 29.10.2010
Kurs praktyczny I stopnia Sybron Implant Solutions, zorganizowany przez Optident. Poznań, 23.10.2010
Konferencja Forum Stomatologii Wielkopolskiej, zorganizowana przez Centrum Kompetencji Forum, Poznań 25.06.2010
I Edukacyjna Sesja Stomatologiczna „Dental News” zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii oraz Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Poznań, 3.03.2007
Kongres implantologiczny „Tytani – implantologia dziś i jutro” zorganizowany przez CERLab, Poznań, 12-14.10.2007

 

Przynależność do Studenckich Kół Naukowych
SKN przy Katedrze i Klinice Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Współpraca z SKN przy Katedrze i Klinice Chorób Tropikalnych
i Pasożytniczych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Udział w badaniach epidemiologicznych

Badanie epidemiologiczne jamy ustnej podczas V Ogólnopolskiego Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych (5th National Special Olympics Badminton Tournament), Trzcianka 22.04-24.04.2005

 

 Nagrody i wyróżnienia

Wyróżnienie za najlepiej zdany egzamin praktyczny w ramach CURRICULUM IMPLANTOLOGII Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, 2015.

Wyróżnienie w Konkursie firmy Colgate i Polskiego Towarzystwa stomatologicznego za najlepszą studencką pracę naukową z zakresu promocji, profilaktyki i oświaty zdrowotnej w stomatologii w roku akademickim 2009/2010 za pracę autorstwa Gerreth P. „Powikłania zabiegu piercingu (kolczykowania) w obrębie jamy ustnej.”

 

Praktyki zagraniczne

Praktyki zagraniczne od 2006 do 2009r, w prestizowym Covent Garden Dental Practice w Londynie, zdobywcy głównej nagrody “The Best Practice UK”, Private Dentistry Awards.

 

 Dorobek naukowy (publikacje):

Gerreth K., Gerreth P. Następstwa zabiegu kolczykowania (piercingu) w obrębie jamy ustnej. Medycyna Wieku Rozwojowego 2010, 14 (4): 384-388
Gerreth K., Gerreth P. Dental prevention habits in adults attending special-care schools. A questionnaire study of parents/caregivers. Zdrowie Publiczne 2011, 2 [w druku]
Gerreth K., Gerreth P. Piercing jamy ustnej jako problem estetyczny i zdrowotny (Oral piercing as aesthetic and health problem). I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe “Zagrożenia zdrowotne wśród dzieci i młodzieży”. Wrocław, 9-10 grudnia 2010
Gerreth K., Gerreth P. Stomatologiczne nawyki higieniczne dorosłych uczniów szkół specjalnych – badanie socjomedyczne rodziców/opiekunów (Oral hygiene habits in adult students from special-care schools – a questionnaire study of parents/caregivers). I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Zagrożenia zdrowotne wśród dzieci i młodzieży”. Wrocław, 9-10 grudnia 2010.
Gerreth K., Gerreth P., Rataj-Kulmacz A. Występowanie urazów jamy ustnej u młodych pacjentów chorujących na padaczkę. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Środowisko czynnikiem warunkującym stan zdrowia jamy ustnej. Zdrowie jamy ustnej problemem interdyscyplinarnym”. Nałęczów, 12-13 maja 2011.