Lekarze

Lekarz stomatolog Danuta Wiącek - ukończyła Akademię Medyczną im .Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 1985 roku na wydziale lekarsko-dentystycznym .W roku 1991 uzyskała I stopień Specjalizacji ze Stomatologii Ogólnej , posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Jest uczestnikiem licznych wykładów i konferencji w zakresie stomatologii na terenie całego kraju . Nieustannie poszerza i podnosi swoje kompetencję .

 

Lekarz dentysta Michał Wiącek - ukończył Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 2009 roku na wydziale lekarsko-dentystycznym . Po studiach nabywał doświadczenia odbywając staż pracy w Centrum Implantologii i Chirurgii Stomatologicznej A.K . Gębscy w Poznaniu i Kościanie oraz ucząc się w Praktyce Stomatologicznej dr n. med. Włodzimierza Łojewskiego w Poznaniu , specjalisty w dziedzinie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją oraz Periodontologii .

 

Od 2010 roku jest uczestnikiem licznych sympozjów , wykładów i konferencji na terenie całego kraju . Nieustannie podnosi i poszerza zakres swojej wiedzy czytając artykuły , najnowsze nowinki w zakresie stomatologii oraz konsultując leczenie z innymi praktykującymi lekarzami .

 

Od 2014-2021członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego  i absolwent Curriculum Implantologicznego organizowanego przez PSI w latach 2014-2015 .

Od 2014-2021 członek DGOI ( German Society of Oral Implantology ) .

Od 2014-2021 członek ICOI ( International Congress od Oral Implantologists ) .

 

W 2016, 2017, 2018 ,2019,2020 i 2021 roku członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego i absolwent Curriculum Endodontycznego organizowanego przez Polskie Towarzystwo Endodontyczne w 2016 roku .

 

 


1 2

 

Lekarz dentysta Dominika Słocińska - ukończyła studia na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 2019 roku, z wyróżnieniem rektora za działalność naukową oraz społeczną. Następnie odbyła roczny staż w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Poznaniu. W trakcie studiów doświadczenia nabywała na praktykach zagranicznych (w 2018 i 2019 roku) u chirurga szczękowo-twarzowego w Almerii (Hiszpania). Dwukrotnie brała też udział w wolontariacie medycznym w Kenii, w ramach Stowarzyszenia Leczymy z Misją, gdzie spędziła łącznie 3 miesiące przyjmując pacjentów i edukując młodzież. Biegle posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.
Wykonuje zabiegi w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje podczas licznych kursów i konferencji. Ukończyła szkolenia z estetycznej odbudowy zębów przednich oraz endodoncji maszynowej.