Periodontologia

Periodontologia jest to dział stomatologii zajmujący się diagnostyką oraz leczeniem chorób przyzębia, nazywanych potocznie paradontozą.


Przyzębie to struktury odpowiedzialne za utrzymanie zębów w zębodołach. Należą do nich: dziąsło, więzadła przyzębne oraz kości wyrostków zębodołowych.


Objawami paradontozy są najczęściej:
• zaczerwienienie i obrzęk dziąseł
• obnażenie szyjek i korzeni zębów
• utrata kości wokół korzeni zębów
• występowanie ropni przyzębnych
• rozchwianie zębów
• przemieszczaniem się zębów ,częsty objaw wychylenia przednich zębów
• nadwrażliwość zębów
 

Leczenie chorób przyzębia przeprowadzane jest w naszym gabinecie w trzech etapach :

 

Faza HIGIENIZACYJNA: jest wstępem do leczenia i składa się najczęściej z kilku wizyt, podczas których profesjonalnie oczyszczamy zęby z płytki i kamienia nazębnego, uczymy pacjenta jak prawidłowo szczotkować zęby i dbać o higienę jamy ustnej. Celem tego etapu jest zwiększenie świadomości pacjenta o chorobie i zmobilizowanie go do współpracy.

 

Faza KOREKCYJNA: stosujemy tradycyjne leczenie niechirurgiczne, którego głównym etapem jest wykonanie scalingu głębokiego polegającego na ręcznym usuwaniu specjalistycznymi narzędziami (kiretami) kamienia poddziąsłowego oraz polerowaniu korzeni zęba. Pozwala to na usunięcie zakażonych powierzchni cementu zębowego i regenerację dziąsła. Prawidłowa higiena jamy ustnej oraz scaling z opracowaniem korzeni stanowi fundament warunkujący osiągnięcie sukcesu w walce z chorobami przyzębia. Dodatkowo w tym etapie stosujemy leczenie farmakologiczne , leki antyspetyczne stosowane miejscowo oraz unieruchamianie ( szynowanie ) zębów .


Faza PODTRZYMUJACA:
podtrzymuje uzyskane wyniki , są to systematyczne wizyty kontrolne, wykonywane w celu utrzymania uzyskanej poprawy oraz niedopuszczenie do powrotu procesu zapalnego.