Protezy ruchome

W celu odbudowy większej ilości braków zębowych stosowane są w stomatologii protezy ruchome częściowe, gdy braki zębowe są liczne jednak nie kwalifikują się do odbudowy za pomocą protez stałych lub całkowite stosowane w przypadku całkowitego bezzębia .

 

Wykonujemy następujące rodzaje protez ruchomych:


Protezy szkieletowe

• Są to protezy częściowe , których zasadniczą konstrukcję stanowi metalowy lub acetalowy szkielet, ten drugi jest wykonany z materiału termoplastycznego , cienkiego i bardziej estetycznego od metalu .Protezy szkieletowe utrzymują się w jamie ustnej za pomocą specjalnych klamer , będących elementem składowym szkieletu lub dzięki nowoczesnym zamkom, montowanych w koronach protetycznych . Siły żucia w protezach szkieletowych przenoszone są poprzez własne zęby i ozębną na kość, co skutkuje mniejszym zanikiem kości. U pacjentów z chorobami przyzębia stomatologia stosuje protezy szkieletowe o bardziej rozbudowanym szkielecie mającym zapewnić podparcie rozchwianym zębom, tzw. szyno-protezy.

 

 

Protezy osiadające częściowe i całkowite

• Są to uzupełnienia protetyczne odtwarzające częściowe lub całkowite braki zębów. Wykonane są głównie z akrylu bądź nylonu . Protezy mocowane są w jamie ustnej dzięki metalowym klamrom bądź za pomocą estetycznych klamer w kolorze zęba .W przypadku całkowitego bezzębia mocowanie warunkują siły kohezji warunkujące naturalne "przyssanie" się protezy do podłoża tj. podniebienia i wyrostków zębodołowych w szczęce oraz wyrostków zębodołowych w żuchwie , utrzymanie również zapewniają siły mięśniowe . Siły żucia w protezach osiadających są przenoszone bezpośrednio przez błonę śluzową na kość, co przyspiesza jej zanik. Z tego powodu po pewnym czasie występuje brak dopasowania protezy do podłoża i konieczna jest wtedy wymiana takiej protezy następuje to średnio raz na 5 lat.